El Ple de Rubí, amb el Poble Saharauí

El Ple municipal de Rubí va aprovar per unanimitat una moció de solidaritat amb el Poble Saharauí. Rubí Solidari va participar en la redacció de la moció, de la qual adjuntem el text íntegre:

MOCIÓ DICV-EUIA i ERC A LAJUNTAMENT DE RUBÍ DE CONDEMNA DELS INCIDENTS VIOLENTS A LA CIUTAT DE AL-AAIUN AL SÀHARA OCCIDENTAL OCUPAT

Atesa la brutal agressió que les forces de seguretat i l’exèrcit marroquí ocupant han exercit sobre la població sahrauí que es trobaven en el campament Agdaym Izik, (campament de la justícia i la dignitat) i als barris sahrauís de la ciutat del Aaiún, al Sàhara Occidental ocupat, i que ha provocat tortures, vexacions, morts,ferits i centenars de detinguts,

Atès que les autoritats polítiques, la policia i l’exèrcit marroquí ocupant van tenir envoltat el campament de la justícia i la dignitat, impedint el pas d’aliments, aigua i medicaments, i també d’observadors internacionals i mitjans de comunicació.

Atès que la mobilització del campament de la justícia i la dignitat reivindicava una millora de les condicions de vida de la població sahrauí en els territoris ocupats,

Atès el paper de responsabilitat que hauria de jugar el Govern Espanyol com a potència administradora sobre els territoris ocupats del Sàhara Occidental.

Atès el bloqueig informatiu i els intents del govern marroquí de silenciar la veu dels sahrauís i amagar les violacions dels drets humans que les autoritats marroquines estan duent a terme en els territoris ocupats del Sàhara Occidental,

Atès que aquesta intervenció militar de l’exèrcit marroquí ocupant trenca l’alto al foc signat el 1991 en què les dues parts es comprometien a respectar la celebració d’un referèndum organitzat per les NNUU per resoldre el contenciós del Sàhara Occidental,

Atès que des de 1975 l’ordenament internacional no accepta ja la colonització de cap territori, i molt menys la invasió militar mitjançant l’ús de la força en l’administració colonial de territori no autònom, que encara no ha pogut exercir el seu dret de lliure determinació,

Atès que des de l’ocupació il·lícita militar de l’exèrcit marroquí fins els nostres dies, el Marroc exerceix la repressió contra tot aquell, sigui o no sahrauí, que defensi la lluita legítima d’aquest poble en els seus anhels de llibertat.

Atès que manifestem que la única solució favorable per al poble sahrauí és l’aplicació en tota la seva extensió del seu dret d’autodeterminació mitjançant Referèndum, en les condicions ja expressades en la legalitat internacional,

Atesa la resolució del Parlament Europeu de condemna dels incidents violents que es van produir al campament de la Justícia i la Dignitat, quan estava sent desmantellat, i a la ciutat d’Al-Aiún.

Per tot l’exposat anteriorment, els grups municipals d’ICV-EUiA i ERC de l’Ajuntament de Rubí sotmet a la consideració del ple de el següents acords:

Primer. Condemnar la intervenció de les forces de seguretat marroquines en totes aquelles accions que hagin anat en contra de la llibertat i dels drets humans de la població sahrauí que es trobava en el “Campament Justícia i Dignitat” i en la ciutat del Aaiún, del Sàhara Occidental ocupat.

Segon. Denunciar la violació sistemàtica dels drets humans en els territoris del Sàhara Occidental ocupat per part del Regne del Marroc.

Tercer. Demanar a les Nacions Unides una ràpida investigació per part de la MINURSO per depurar les responsabilitats penals dels autors d’aquests fets.

Quart. Sol·licitar a les autoritats i a les institucions de la Unió Europea, i en particular a Catherine Ashton, Alta Representant de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat, i a Trinidad Jiménez, Ministra d’Afers exteriors del Govern d’Espanya, una condemna dels incidents violents igual a l’expressada pel Parlament Europeu, la protecció dels detinguts  i que continuïn i finalitzin un informe i un balanç d’allò succeït després d’analitzar totes les dades que estan arribant des d’ONG, Associacions de Drets Humans i organismes internacionals.

Cinquè. Reclamar al govern espanyol que promogui e impulsi la creació d’una comissió internacional d’interposició sota mandat de la UE. Així com demanar al Consell de la UE que suspengui temporalment l’acord d’associació amb el Marroc, arran de la repressió sistemàtica de la població sahrauí fins a la verificació del compliment dels Drets Humans, per part de la comissió internacional d’interposició.

Sisè. Expressar la nostra solidaritat amb el poble sahrauí en la seva mobilització per la millora de les condicions de vida, i  per la lluita per l’exercici del dret d’autodeterminació i per finalitzar amb el procés de descolonització i acabar amb l’ocupació marroquina. Instem  al govern espanyol a coordinar las accions necessàries amb l’objectiu de culminar el procés de descolonització del Sàhara Occidental, a través de la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació que inclogui la independència, d’acord amb la legalitat internacional i las resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

Setè. Continuar exigint al regne del Marroc a que cessi la censura informativa i al bloqueig que està portant a terme als territoris ocupats del Sàhara Occidental sobre els mitjans de comunicació internacional que viola la llibertat de premsa.

Vuitè. Comunica aquests acords al Govern Espanyol i a la Unió Europea.

Anuncis